LOADING

कहाँ किन्ने

अनलाइन साझेदारहरू

ठुलो.कम
स्मार्ट डोको

विभागीय स्टोर

सलेसबएेरी

 • सत्दोबतो, चक्रपथ, महर्गुन्ज, हातिगौद, सितपैल, लगनखेल

स्तुती मेरो मार्त

 • थापागौन, पेप्सिकोला, सिनमंगल, भिम्सेङोल(कत्यनी), कपन, घाटेकुलो

ओ एस् मार्त

 • लबिम मल, ललितपुर
 • ९८५१०८४६७६

होम ग्रोसरी

 • मन्भावना, जव्लखेल, ललितपुर
 • ०१-५५४४५८४

सेवेन ११ कोन्वेनिएन्त स्टोर

 • भैंसीपती
 • ०१-५५९१५४१

माही एन्तेर्प्रिसेस

 • हातिसार

ब्लुबेॠ मार्त

 • तोखा

नीना & हागर ग्रोसर

 • सानेपा
 • ९८१०१७२४९१

ठैब ग्रोसर

 • ठैब

अलिना स्टोर

 • झम्सिखेल

उत्तम प्रोभिजन हाउस

 • झम्सिखेल

श्री बसलदेवी सुपर ट्रदेर्स

 • नखु

बिश्रन्ती स्टोर

 • सुनकोती