LOADING

पोर्क म:म (चाडै आउँदैछ )

नेपाली र चाइनिज सामाग्रीहरुको समिश्रणले सावधानीपूर्वक बनाइएको रसिलो पोर्क मासु जुन हजुरहरुको मुखमा बिलाउने छ | नेपालमा  लोकप्रिय पारिवारिक खाना |

सामग्रीहरू

(चाडै आउँदैछ )

एलर्जी सल्लाह

(चाडै आउँदैछ )